Regulamin wyszukiwarki GROBONET.COM

Baza danych wyszukiwarki osób pochowanych i grobów jest zasilana na bieżąco przez administracje cmentarzy.
Właścicielami baz danych są urzędy miast,gmin i parafie.
Treści zawarte w wyszukiwarce nie zawierają danych wrażliwych i są zgodne z treścią Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Dane zawarte w wyszukiwarce nie mogą być kopiowane lub wykorzystywane do celów innych niż informacji o osobach pochowanych i miejscach ich spoczynku.